NewsBTC
2022-06-23 09:41:03

From Autonomous Cities to US Presidency: The Future Is Now Film Shows What Blockchain Leaders Think About Governance

The first cinematographic NFT project “The Future Is Now Film” shows what blockchain leaders think of future governance systems: will there be even tighter centralization, a symbiosis of traditional and new methods of control or do we need a totally new governance system to replace the old one? Answers to these questions can be found in the two latest episodes, “Transforming The Future” and “Aligning The Future”, which were filmed at the AIBC Summit UAE 2021 in Dubai and Blockchance EU conference in Hamburg. Let’s dive deeper and see what futurists think. Blockchain Is Getting Closer to Traditional Institutions Several years ago, it would have been a bombshell to see government officials at a blockchain conference. Now, in both the AIBC Summit in Dubai and Blockchance EU conference in Hamburg, government officials are among honorable guests for two reasons. First of all, the scale of the change made them notice the inevitable. Secondly, some of the “decentralized futurists” have joined the ranks of centralized organizations in hopes of making a difference. For example, H.E. Justin Sun, the founder of TRON, recently became an ambassador to the World Trade Organization on behalf of Grenada, a country in the Caribbean. In his view, cryptocurrency projects today are “way more efficient than the financial infrastructure that we have today” and now he plans to pave the way for mass adoption. According to Fabi...

Få våre nyhetsbrev
Les ansvarsfraskrivelsen : Alt innhold som tilbys her, på vår nettside, som hyperkoblede nettsteder, tilknyttede applikasjoner, forumer, blogger, sosiale medier og andre plattformer er kun for din generelle informasjon, hentet fra tredjeparts kilder. Vi gir ingen garantier av noe slag i forhold til vårt innhold, inkludert men ikke begrenset til nøyaktighet og oppdateringer. Ingen deler av innholdet som vi tilbyr, utgjør økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning eller annen form for råd som er ment for din spesielle tillit til noe formål. Eventuell bruk eller tillit til innholdet vårt er utelukkende på egen risiko og skjønn. Du bør gjennomføre din egen forskning, gjennomgå, analysere og verifisere innholdet vårt før du stoler på det. Kryptohandel er en svært risikabel aktivitet som kan føre til store tap, vennligst kontakt din finansrådgiver før du tar en beslutning. Ingen innhold på nettstedet vårt er ment å være en forespørsel eller tilbud